D
Certifikovaná likvidace dat
Vše pro Vaše DATA

Certifikovaná likvidace dat versus GDPR

GDPR neboli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů je přelomová legislativa, která začne platit od 25. 5. 2018. V souvislosti s jejím zavedením budou muset firmy a státní instituce zavést řadu změn a opatření, které na toto nařízení budou reflektovat.

Co Vám v tomto ohledu nabízí firma DISKUS ?

  1. Certifikovanou a nevratnou likvidaci dat z magneticky zapsaných nosičů – HDD, Datové pásky degaussingem (demagnetizací – magnetickým polem o vysoké intenzitě)
  2. Certifikovanou a nevratnou likvidaci dat z ostatních nemagnetických paměťových médií – SSD, CD/DVD/BD, USB Flash médií jejich fyzickou destrukcí.

Jaké jsou možnosti spolupráce ?

  1. Využití kompletních služeb DISKUS
  2. Pronájem zařízení (degausseru pro demagnetizaci nebo zařízení pro fyzickou likvidaci)

Jaké jsou výhody kompletních služeb DISKUS ?

  1. Certifikát o nevratné likvidaci dat
  2. Možnost následné ekologické likvidace médií
  3. Přesná evidence podle sériových čísel

Pamatujte na to, že i v případě, když má např. pevný disk HDD hardwarovou poruchu typu nefunkčního motoru, data jsou něm stále neporušená a při jeho výměně jsou opět dostupná. V situaci, kdy ho odešlete na reklamaci, předáte de facto data třetí osobě a hrozí Vám jejich únik !