D
Certifikovaná likvidace dat
Vše pro Vaše DATA

FAQ

Po kolika cyklech se provádí údržba degausseru ProDevice ASM120 ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Údržbu degausseru ProDevice ASM120 doporučujeme provádět vždy po každých 5.000 cyklech.

Co se kontroluje při údržbě ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Při údržbě se vždy kontroluje výkon kondenzátorů, výkon a stabilita magnetického pole, celkové opotřebení.

Musí se nějaká součástka preventivně a po kolika cyklech měnit ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Doporučujeme dodržovat kontrolní interval každých 5.000 cyklů, preventivně se nic nevyměňuje.

Jaké jsou ceny náhradních dílů ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Záleží, co musíme vyměnit. Cenu nelze stanovit jednoduše jen pro konkrétní díl.

Musí být údržba a případná výměna dílu provedena u výrobce nebo autorizovaného servisu ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Ano, každá údržba, případně výměna dílu se provádí v našem výrobním závodě DISKUS v Polsku. Po údržbě totiž každý degausser ProDevice ASM120 prochází opětovně měřením na speciálních přístrojích a kontroluje se, zda všechny měřené kontrolní hodnoty odpovídají všem předpisům.

Jak dlouho údržba trvá ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Doba trvání údržby vždy záleží na opotřebení či poškození přístroje. Pokud není přístroj poškozený a prochází pravidelně údržbou, její trvání je cca 10 dní. K tomu je však třeba připočítat čas potřebný pro dopravu do/z našeho výrobního závodu.

Jaká je cena údržby ?
Zobrazit odpověď Skrýt odpověď

Cena údržby se liší podle toho, zda je ProDevice ASM120 ještě v záruce nebo již není.
Pokud dosáhnete 5.000 cyklů v záruční době a posíláte přístroj na údržbu, budete platit jen náklady na zaslání přístroje po kontrole zpět k Vám, tedy částku 3.510,-Kč bez DPH. Kontrola samotná je zcela zdarma, stejně tak jako případná výměna nějaké součástky, pokud se ukáže jako nezbytná.
Pokud dosáhnete 5.000 cyklů po záruční době, budete platit za kontrolu parametrů 5.850,-Kč bez DPH a také náklady na zaslání přístroje po kontrole zpět k Vám, tedy částku 3.510,-Kč bez DPH. Pokud se při kontrole po záruce objeví nějaká vadná součástka, bude Vám zaslán cenový návrh opravy a po jeho odsouhlasení bude oprava provedena.
V obou případech důrazně doporučujeme zasílat přístroj v původním obalu nebo fixovaný na paletě !