D
Certifikovaná likvidace dat
Vše pro Vaše DATA

Datové pásky – historie, současnost a budoucnost – LTO Roadmap.

 

Prvního nasazení se profesionální datové pásky dočkaly 21. května 1952.

Do té doby byla magnetická páska, vynalezená firmou 3M, používána především pro zachycení zvuku, avšak nebyla dostatečně pevná pro použití ve výpočetní technice. Pro záznam dat  je sice 3M vyvíjela již od roku 1947, aby jimi nahradila děrné štítky, ale velké kotouče s páskami musely pohánět silné motory, které se rychle rozjížděly i zastavovaly, takže se páska často přetrhla.

Právě v květnu 1952, když společnost IBM uváděla na trh první komerční počítač s označením IBM 701, představila i první komerčně dostupný úložný systém využívající magnetické pásky. Problém s přetrháváním pásky vyřešili inženýři „vakuovým sloupcem“, který mírně natahoval část pásky mezi dobou přístupu. Vytvářel tak vlastně jakousi vyrovnávací paměť, díky níž se páska dokázala vypořádat s náhlými starty a zastaveními.

Pro datové pásky formátu LTO se v generaci LTO 1-LTO 5 používala záznamová vrstva označovaná jako MP (metal particle). Ta však měla svůj „strop“ v maximální hustotě záznamu, aby byla ještě současně zajištěna vysoká spolehlivost.

Od generace LTO 6 však již někteří výrobci začali kromě záznamové vrstvy MP používat také záznamovou vrstvu označovanou jako Ba-Fe (Barium-Ferrite) s jemnými magnetickými částicemi s jednotnou krystalickou orientací. K jejímu nanášení se využívá tzv. technika řízeného rozprašování, která vytvoří tenkou fólii sestávající z několika vrstev krystalů. Základní datová magnetická vrstva přitom využívá jemné magnetické částice s průměrnou velikostí 7,7 nm.

Až dosud, kdy se metoda rozprašování používala pro nanášení tenkého filmu jemných magnetických částic na polymerový film, zavinila drsnost na povrchu měkké magnetické podkladové vrstvy různou orientaci krystalů v podložní vrstvě nad ním. To mělo zároveň důsledek v nerovnoměrné krystalické orientaci a změně ve velikosti magnetických částic (zrn) v nano-zrnité magnetické vrstvě přímo nad podkladovou vrstvou a to bránilo zvýšení záznamové hustoty.

Díky nové metodě řízeného rozprašování můžeme již nyní používat pásky LTO 8 s nativní kapacitou 12TB. A trend zvyšování plošné hustoty záznamu pokračuje dále, jak můžete vidět níže na obrázku. S touto technologií je totiž možné vytvořit plošnou hustotu až 148 GB na čtvereční palec.